CCI certificeert zich conform NEN-EN-ISO 3834-2

“The next step in quality”

NEN-EN-ISO 3834 is een internationaal erkend kwaliteitssysteem voor het lassen.

Afnemers van producten, waaraan laswerkzaamheden hebben plaatsgevonden, willen zekerheid over de productkwaliteit.

Het is gebruikelijk om ISO 9001 gecertificeerde bedrijven in te zetten voor het vervaardigen van producten. De afnemer is er dan namelijk zekerder van dat een product aan alle gestelde eisen voldoet. De ISO 9001 zegt echter niets over lassen, enkel dat het een “bijzonder proces” is. Dit is dan ook de reden dat kritische afnemers van las-technische producten de ISO 3834 certificering voorschrijven. De ISO 3834 zorgt ervoor dat een las-technisch bedrijf op een duidelijk hoger niveau opereert.

Door het volgen van de juiste stappen voor, tijdens en na het productieproces wordt een product verkregen met de juiste kwaliteit.

Er bestaan drie niveaus van certificering:

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf werkt vanuit vastgestelde kwaliteitsprocedures. Vanaf orderintake tot aan aflevering worden alle stappen volgens kwaliteitsprocedures uitgevoerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Inzet van gekwalificeerd personeel voor lastoezicht
  • Het werken met gecertificeerde lassers (LK)
  • Het lassen vanuit gecertificeerde lasvoorschriften (LMB)
  • Het lassen met gekwalificeerde lasmethoden (LMK)
  • Inzetten van gekwalificeerd NDO personeel.
  • Het voldoen aan alle identificatie- en naspeurbaarheidseisen
  • Het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

Een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf staat onder streng toezicht van een geaccrediteerde onafhankelijke derde keuringsinstantie. Dit betekent dat er regelmatig audits gedaan worden om te controleren of aan alle eisen voldaan wordt.

Om een zo’n hoog mogelijke kwaliteit na te streven is het dus van belang dat las-technische producten besteld worden bij een ISO 3834 gecertificeerd bedrijf.

CCI Leidingsystemen streeft voortdurend naar verbetering en optimalisatie; ook op las-technisch gebied is hiermee “the next step” weer genomen.