Project archief – GVK LeidingsystemenNoordwestelijke Hoofdroute Deeltraject 1 te Den Haag

De Gemeente Den haag pakt een aantal knelpunten aan op haar Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Van de 3 deeltrajec


Bouwrijp maken Foodpark Veghel fase 1

Ten zuiden van Veghel, aan de A50,ontwikkelt de gemeente Meijerijstad een ca 38 hectare groot bedrijventerrein gena


Uitbreiding U-platform luchthaven Schiphol

In opdracht van de Schiphol Group is KWS Infra gevraagd om het U-platform op de luchthaven Schiphol uit te gaan bre
KEERSLUIS te LIMMEL, aanleg kanjelduiker

De nieuw geplaatste Kanjelduiker zal de Kanjelbeek onder het Julianakanaal doorvoeren bij Limmel. De Kanjelduiker


ATF wegenbouw vindt oplossing in GVK prefab met CCI Leidingsystemen

Voor het verleggen van een bestaande betonnen riolering DN 800 was er onvoldoende ruimte aanwezig in de ondergrond.


CCI Industrie repareert GVK verbindingen t.b.v. het koelwatersysteem van NUON Magnum Eemshaven

CCI Industrie heeft in opdracht van Ballast Nedam Industriebouw een aantal GVK verbindingen in het koelwatersysteem
Leidingwerk nabezinktanks & slibrecirculatie leiding

Leverantie leidingwerk onder nabezinktanks 5.1 en 5.2 en het leveren van een slibrecirculatie leiding in een slibac


Uitbreiding RWZI Hoensbroek

Voor de uitbreiding van RWZI Hoensbroek heeft CCI van Bloem Civiel Techniek B.V. de opdracht gekregen voor het


Relinen & vervangen vrijverval riolering Westerschouwen te Renesse

In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft GMB een bestaande betonnen leiding
Bluswaterleiding aanbruggen Botlekbrug en Hartelkruis

De A15 tussenMaasvlakte en Vaanplein is voorzien van een bluswatervoorziening voor de brandweer.