Gemaal De Volharding Dijkversterking Strijensas

Naast de versterking van de Sassedijk worden ook werkzaamheden uitgevoerd bij gemaal de Volharding. De gietijzeren persleiding die door de dijk loopt wordt vervangen door een stalen leiding over de dijk. Dit is nodig, omdat de bestaande persleiding van het gemaal niet meer aan de huidige eisen voldoet.

Leiding

CCI heeft van Boskalis de opdracht gekregen om zowel een tijdelijke als de definitieve leiding te leveren, te pre-fabriceren, te monteren alsook te engineeren. Voor beide leidingen is een uitgebreide sterkteberekening en capaciteitsberekening gemaakt.

In 2016 is de tijdelijke leiding door onze vakkundige mensen aangelegd. Boskalis heeft vervolgens de oude leiding gerooid en verder gewerkt aan het dijklichaam.

Als het grondlichaam voldoende gezet is, wordt het definitieve dijkprofiel aangebracht en wordt er bij het gemaal onder andere in de kruin van de dijk een erosiescherm (damwand) gedrukt. Ook wordt er buitendijks een uitstroombak geplaatst. Voor deze uitstroombak zijn palen en damwanden nodig.  Na afronding van deze werkzaamheden kan er door CCI begonnen worden met het plaatsen van de nieuwe persleiding over de dijk. De nieuwe leiding wordt tevens afgedekt met een laag klei.

In het project komen vele disciplines samen. CCI levert hier naast de leidingen ook de overgang van GY naar Staal, een schuifafsluiter, pendelstuk voor de verwachte restzetting en een volledig uitgewerkte schuifconstructie t.p.v. de uitstroombak.

Het geheel is uitwendig beschermd door een PE-coating en inwendig middels cement lining. Daarnaast wordt door CCI een Kathodische Bescherming aangebracht.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Boskalis

Uitvoeringstermijn

2016 & 2017

Extra gegevens
Gemaal De Volharding; Waterschap Hollandse Delta ( WSHD )


Vragen?

Meer projecten uit de categorie appendages