N23 Westfrisiaweg oostwestverbinding tussen Heerhugowaard naar Enkhuizen

De N23 Westfrisiaweg is een project van de provincie Noord-Holland. Dit wordt in de toekomst de nieuwe weg van Alkmaar naar Zwolle (N302). De N23 Westfrisiaweg wordt grotendeels een vierbaans 100 km weg met ongelijkvloerse kruispunten.

Voorbereidende werkzaamheden door PWN

Voordat de provincie met de wegwerkzaamheden kon beginnen, voerde PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) met een gezamenlijke aannemer voorbereidende leidingwerkzaamheden uit. PWN verlegde waterleidingen en HHNK verving een oude vuilwatertransportleiding.

Voor PWN heeft CCI alle benodigde leidingen geleverd. Het betrof vnl. DN1400 en DN800, uitwendig voorzien van PE-coating en inwendig gecementeerd. Voor de aannemerscombinatie hebben we vele prefab – stukken vervaardigd zoals segmentbochten en zinkers.

Voor de overgangen tussen beton en staal heeft CCI speciale overgangs – isolatiestukken ontworpen en vervaardigd.  Deze zijn in –en uitwendig voorzien van Epimid – coating.

Door de projectleider van CCI werd centraal met de uitvoerders van de aannemerscombinatie de planning en leveringen afgestemd. Zodoende werd de voortgang van het project continue bewaakt.

Projectgegevens

Opdrachtgever
PWN ( Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland )

Aannemer
Combinatie BAM, Ooms Construction en Dura Vermeer ( BOD )

Uitvoeringstermijn
2014 & 2015

Extra gegevens
Verlegging leiding DN1400 en DN800, totaal ca 14 km


Vragen?

Meer projecten uit de categorie stalen leidingsystemen