Nieuwe Dordtse Biesbosch

Verbetering waterkwaliteit en waterberging

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een gevarieerd natuur- en recreatiegebied in wording dichtbij Dordrecht. Het is ongeveer 530 hectare groot en ligt ten zuiden van de Zeedijk, ten zuiden van de kruising Provincialeweg-Zuidendijk en bij de Kop van ’t Land.

De nieuwe Dordtse Biesbosch wordt gerealiseerd om drie doelen te bereiken:

  • een nieuwe natuurverbinding
  • uitbreiding van recreatiemogelijkheden
  • verbetering van de waterkwaliteit (en waterberging)

De aanleg van een nieuw inlaatpunt (hevel) nabij de Oosthaven zorgt ervoor dat de waterkwaliteit op het Eiland van Dordrecht wordt verbeterd. Op de hevel wordt tevens een markant uitzichtpunt gerealiseerd. Met aan de ene kant zicht op de rivier én aan de andere kant zicht op het natuur- en recreatiegebied.

Het binnengelaten water stroomt het hele gebied door om vervolgens via het gemaal Johannes Vis weer uitgelaten te worden. Door deze waterstroom (max. 57 m3 per minuut) verbetert de waterkwaliteit voor mens en natuur. De capaciteit van het gemaal wordt ook gebruikt om de rest van Dordrecht droog te houden bij zware regenbuien.

De 3 hevelleidingen DN600 zijn door CCI Leidingsystemen in opdracht van Kuipers Infra geleverd, geprefabriceerd, gecoat en geïnstalleerd. Dit inclusief inductie-bochten, pendelstukken en afsluiters. Het geheel is uitwendig voorzien van PE-coating.

In 2017 alweer het 4de grote project van WSHD waar CCI Leidingsystemen haar bijdrage mocht leveren.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta ( WSHD )

Aannemer
Kuipers Infra

Uitvoeringstermijn
September 2017 – januari 2018

Extra gegevens
Drie hevelleidingen DN600 inclusief pendelstukken en afsluiters

Vragen?

Meer projecten uit de categorie stalen leidingsystemen