NIEUWE ‘LEVENSADER’ HAREN – GRONINGEN

Er wordt een nieuwe drinkwatertransportleiding langs de westzijde van Haren aangelegd. Dit is één van de hoofdverbindingen tussen de drinkwaterproductielocatie De Punt en de stad Groningen. De huidige leiding is in 1936 – toen nog in open ruimte – aangelegd.

Nieuw tracé in omgeving landerijen A28 – Nesciopark/Nesciolaan
De nieuwe stalen transportleiding met een doorsnede van 90 centimeter wordt in het nieuwe tracé  gelegd, dat ruwweg loopt tussen de A28 en het Nesciopark, door de Nesciolaan heen en vervolgens door de landerijen die tussen de A28 en de bebouwde kom van Haren zijn gelegen.

CCI heeft de leidingen gecementeerd en tevens de vele bochten (o.a. benodigd voor de vele zinkers) geleverd. De 66 stuks bochten conform EN 10253-2 hebben een radius van 2,5D.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Waterbedrijf Groningen

Aannemer
Ooms Construction

Uitvoeringstermijn
2de helft 2018

Extra gegevens
2 km DN900 en 66 stuks bochten 2,5D – DN900
Deels PE-gecoat en deels PP-gecoat; inwendig cement conform KIWA Water Mark

 

Vragen?

Meer projecten uit de categorie stalen leidingsystemen