Noordwestelijke Hoofdroute Deeltraject 1 te Den Haag

De Gemeente Den Haag pakt een aantal knelpunten aan op haar Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Van de 3 deeltrajecten betreft het hier deeltraject 1 (Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan).

De doelen voor dit werk zijn het verbeteren van de doorstroming, de oversteekbaarheid, de verkeersveiligheid en het realiseren van 3 rotondes en een kruising. Daarnaast moest er ook een nieuw gescheiden rioolstelsel (DWA en HWA) worden aangelegd.

BAM Infra Regionaal Den Haag was aannemer voor dit werk. CCI Leidingsystemen heeft de GVK leidingen voor het gescheiden rioolstelsel voor haar rekening genomen.

Het betrof hier een binnenstedelijk project waarbij logistieke afstemming van groot belang was. De ruimte was zeer beperkt en doordat CCI Leidingsystemen in staat was om de buizen in tussenopslag te nemen bij haar in Moerdijk kon het “just in time” leveringsprincipe worden toegepast.

Door de goede samenwerking en het nakomen van gemaakte afspraken hebben zowel BAM Infra Regionaal en CCI leidingsystemen het werk naar volle tevredenheid samen kunnen realiseren.

Projectgegevens

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag

Aannemer
BAM Infra Regionaal Den Haag

Uitvoeringstermijn
Begin april 2018 – medio april 2019

Extra gegevens
Ca 950 m1 GVK DN 800 (L=3m) PN 1 SN 5000 met pendelstukken en Connex huisaansluitingen PVC Ø160

 

Vragen?

Meer projecten uit de categorie GVK leidingsystemen