Uitbreiding U-platform luchthaven Schiphol

In opdracht van de Schiphol Group is VolkerInfra gevraagd om het U-platform op de luchthaven Schiphol uit te gaan breiden. Dit houdt in dat er de komende twee jaar gewerkt gaat worden om het aantal opstelplaatsen voor grote vliegtuigen uit te breiden. De eerste fase van dit project houdt in dat er 4 plaatsen bij gaan komen. CCI Leidingsystemen draagt hier haar steentje aan bij door de leverantie van de GVK leidingen just in time te verzorgen. De leidingen worden gebruikt voor de afvoer van hemelwater. Naast de buizen zelf heeft CCI leidingsystemen ook speciale instortkoppelingen geleverd aan de (beton) puttenproducent. Aangezien de leveringen plaats moesten vinden in de buurt van een vliegveld, was met name de logistiek rondom het leveren een belangrijk punt. Dankzij intensieve samenwerking en het maken van goede en duidelijke afspraken tussen CCI leidingsystemen en VolkerInfra is het hele leverproces vlekkeloos gelopen en kunnen beide bedrijven terug kijken op een mooi succes!

Projectgegevens

Opdrachtgever
Schiphol Group

Aannemer
VolkerInfra Schiphol

Uitvoeringstermijn
December 2017 – november 2018

Extra gegevens
Leverantie van ca. 1.650 meter GVK buis DN 500 t/m DN 1000, PN1 SN16.000. Buislengtes L=6m.

Vragen?

Meer projecten uit de categorie GVK leidingsystemen