Verplaatsen waterleidingen PWN

Aan weerszijden van de A9, ten zuiden van de Lagelaan, werkt PWN in opdracht van de Provincie Noord-Holland aan het omleggen/aanpassen van twee bestaande watertransport buizen (zgn. WRK 3 betonbuizen). Dit omdat PWN niet wil dat deze leidingen onder de nieuw te creëren op- en afritten van de aansluiting op de A9 komen te liggen.

Wat gaat er concreet gebeuren?

De 2 betonnen leidingen worden vervangen door 2 stalen buizen met een diameter 1420 mm over een lengte van 600 meter. De buizen zijn uitwendig voorzien van PE en inwendig van cement lining. De Rijksweg A9 zal gekruist worden door middel van een gesloten-front boring. Bij deze boringen staat de persinstallatie in een bouwput (persput). Van daaruit worden de buizen de grond ingeperst.

Wat is het belang van deze leidingen?

De WRK 3 leidingen zijn van zeer groot belang voor de (drink)watervoorziening van Noord-Holland. Via deze leidingen wordt voorgezuiverd water getransporteerd naar belangrijke regionale industrie zoals TATA steel (Hoogovens) en Crown van Gelder papier, maar ook naar de duinen waar het voorgezuiverde water ingepompt wordt als bron voor de drinkwater.

Uitvoering

De aannemer van PWN is Van Baarsen buisleidingen. Zij hebben alle prefab werkzaamheden zoals o.a. segmentbochten, S-bochten en mangaten aan CCI uitbesteed. De planning van de werkzaamheden worden steeds in nauw overleg afgestemd zodat de voortgang van het project voortdurend blijft bewaakt.

Projectgegevens

Opdrachtgever
PWN ( Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland )

Aannemer
Van Baarsen buisleidingen

Uitvoeringstermijn
2016 & 2017

Extra gegevens
A9 t.h.v. Heiloo; verlegging / vervanging WRK 3 leiding DN1400

Vragen?

Meer projecten uit de categorie stalen leidingsystemen