Vervanging drinkwatertransportleiding tussen Schoorldam en De Stolpen

Waar ligt de leiding en waarom wordt hij vervangen?

De huidige transportleiding ligt dicht langs het Noordhollandsch Kanaal, in de tussenberm langs de Rijksweg N9. De vervanging heeft te maken met de leeftijd van de leiding en de ligging langs de drukke Rijksweg N9. De nieuwe leiding krijgt een grotere diameter, namelijk 600 mm, waardoor in de toekomst meer drinkwater geleverd kan worden in het noordelijk deel van Noord-Holland.

Wat gaat er gebeuren?

Er wordt een nieuwe transportleiding tussen Schoorldam en De Stolpen aangelegd. Dit voornamelijk in de westelijke berm van de ventweg van de N9. Daar waar onvoldoende ruimte is, wordt de leiding in particuliere gronden aangelegd, waarbij er meerdere malen gebruik wordt gemaakt van boortechnieken.

De leiding in open ontgraving wordt door CCI geleverd in lengten van 10 meter met éénzijdige optromping. Gezien het smalle tracé wilde PWN een “hanteerbare” buis met insteekmoffen zodat de handeling en montage werd vereenvoudigd.

De leidingen bestemd voor de boringen zijn in lengten van 16 meter geleverd.

In beide gevallen is de uitwendige coating PE en is de buis inwendig gecementeerd. Voor de aannemer pre-fabriceert CCI alle zinkers en segmentbochten waardoor in het veld het werk wordt vereenvoudigd.

Projectgegevens

Opdrachtgever
PWN ( Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland )

Aannemer
Ooms Construction

Uitvoeringstermijn
2016 & 2017

Extra gegevens
N9 Schoorldam – De Stolpen; vervanging drinkwatertransportleiding DN600
11 km leiding DN600 inclusief isolatiestukken


Vragen?

Meer projecten uit de categorie stalen leidingsystemen